Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi 24/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xin ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23/6/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22/6/2022 Văn phòng UBND tỉnh
Dự thảo ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 17/6/2022 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/6/2022 Công an tỉnh
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/6/2022 Công an tỉnh
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh 12/6/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 12/6/2022 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/6/2022 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 8/6/2022 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025. 28/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi