Dự thảo TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII
Ngày đăng dự thảo: 31/3/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/4/2020
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn

Kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý vào Tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII.

(Lưu ý: Có gửi kèm theo bản đầy đủ của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII)

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi