Dự thảo Dự thảo Đề án Đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn huyện Lý Sơn
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Dự thảo Đề án Đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn huyện Lý Sơn
Ngày đăng dự thảo: 29/4/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/5/2020
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn

 Kính đề nghị tổ chức, cá nhân quan tâm, tham gia góp ý kiến.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi