Dự thảo Góp ý Dự thảo "Nghị quyết về chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý Dự thảo "Nghị quyết về chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Ngày đăng dự thảo: 23/8/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/9/2016
Đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Nghị quyết này quy định về chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi