Dự thảo Góp ý Dự thảo "Nghị quyết Thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ trụ sở uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý Dự thảo "Nghị quyết Thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ trụ sở uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Ngày đăng dự thảo: 23/8/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/9/2016
Đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi