Dự thảo Góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định số 14/2014/QĐ/UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định số 14/2014/QĐ/UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 9/1/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 8/2/2018
Đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi