Dự thảo Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Ngày đăng dự thảo: 23/1/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/2/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương
Tài liệu đính kèm

GỞI Ý KIẾN GÓP Ý
Họ và tên:(*)
Thư điện tử:(*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đơn vị công tác:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:(*)
Đính kèm tệp:(*)
Mã số xác thực:(*)
(Các nội dung có dấu (*) là không được để trống)

Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi