Dự thảo Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 12/3/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/4/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi