Dự thảo Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 7/4/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 7/5/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý các Dự thảo
Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất về đề xuất quy định đối với các khu vực thuộc nội thành của thành phố, nội thị thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đã được đề cập trong Dự thảo, Báo cáo đánh giá tác động, cũng như Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định. Để các Dự thảo văn bản hoàn chỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, cụ thể như sau: - Chỉnh sửa cụm từ “thị xã” thành “nội thị thị xã” trong tiêu đề và nội dung của các văn bản Dự thảo. Đối với “Khu dân cư” ngoài khu vực nội thành, nội thị thị xã, thị trấn: cần giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, quy định tổng quan các vấn đề liên quan (hình thức, quy mô, phạm vi ranh giới) của khu dân cư không được phép chăn nuôi, phù hợp với thực tế địa phương. - Về đơn giá hỗ trợ chi phí thiệt hại do phá dỡ chuồng trại đối với chuồng trâu và chuồng heo: đề nghị cần rà soát, nghiên cứu tính toán, quy định các trường hợp cụ thể theo từng trại, chuồng gia súc, gia cầm được cấu tạo bằng các loại vật liệu tạm, kiên cố để có từng mức hỗ trợ phù hợp với quy mô, kết cấu, vật liệu. Nội dung này cần lấy thêm ý kiến của cơ quan tài chính để tổng hợp.
Ngày: 22/04/2020 03:13:23 PM Bởi: Vũ Đình Nguyên Thạch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi