Dự thảo Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 4/5/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 3/6/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
góp ý dự thảo
quý cấp xem xét hỗ trợ thêm cho đối tượng có bằng đại học trở lên
Ngày: 02/06/2020 01:53:46 PM Bởi: Đinh Văn Ôn
góp ý dự thảo
quý cấp xem xét hỗ trợ thêm cho đối tượng có bằng đại học trở lên
Ngày: 02/06/2020 01:53:13 PM Bởi: Đinh Văn Ôn
Không có tiêu đề
Dự thảo Nghị quyết lần này tôi thấy hoàn toàn hợp lý với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương hiện nay, có một số bạn ý kiến giảm chức năng Văn thư - Thủ quỹ tôi thấy K hợp lý vì công việc tại Văn phòng UBND rất nhiều, VP có 2 Công chức thì K thể giải quyết hết khối lượng công việc được giao. Về phần mềm eoffice thì tại các xã phường còn áp dụng hạn chế; cơ quan cũng cần thiết 1 thủ quỹ để kiểm soát thu chi tiền mặt đâu phải là tất cả đều chuyển khoản. Tôi cũng mong HĐND tỉnh xem xét tăng thêm mức phụ cấp và hỗ trợ thêm cho những người có bằng đại học.
Ngày: 01/06/2020 10:32:07 PM Bởi: Tạ Thị Thái Vân
Không có tiêu đề
Theo dự thảo lần này tôi xin góp ý như sau: Nên bố trí 01 chức danh Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc giao thông, thủy lợi và 01 Chức danh Khuyến nông – Thú y cơ sở, vì nhiệm vụ công chức Địa chính -Xây dựng ngày càng nhiều. Chức danh Khuyến nông thú y nên bố trí riêng một chức danh vì chức danh này cần phải có chuyên môn. Nên giảm chức danh Văn thư – Lưu trữ- Thủ quỹ. Chức danh Văn thư – Lưu trữ giao cho công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện (vì Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 thì Văn phòng - Thống kê là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này) nhiệm vụ Văn thư – Lưu trữ hiện nay đã sử dụng phần mềm eoffice nên việc xử lý văn bản rất nhanh gọn, ít nhân sao văn bản nên không mất nhiều thời gian như trước đây), còn Thủ quỹ nên giao cho 01 công chức nào kiêm nhiệm (vì hiện nay các khoản chi chủ yếu là qua chuyển khoản, ít rút tiền mặt như trước đây). Nên tăng mức phụ cấp để đảm bảo mức sống hiện nay
Ngày: 01/06/2020 04:20:31 PM Bởi: nguyen thi be
góp ý dự thảo
Kính mong quý cấp hỗ trợ thêm cho người có bằng đại học trở lên
Ngày: 01/06/2020 03:00:46 PM Bởi: Đinh công yên
Gop y dư thao
Nghị quyết lần này tôi thấy hoàn toàn hợp lý, tôi thống nhất và tôi thấy phù hợp với tình hình của địa phương. Một cơ quan phải có văn thư -thủ quỹ, theo tôi phải giữ lại chức danh này. Công việc văn phòng rất nhiều không nên giảm chức danh này. Thứ hai tăng mức phụ cấp cho cán bộ kct có bằng đại học.
Ngày: 31/05/2020 10:50:39 AM Bởi: Phùng Minh Tùng
Không có tiêu đề
Nội dung dự thảo lần này tôi xin có ý kiến như sau: Chức danh Văn hóa - Thông tin - Đài truyền thanh - Quản lý Nhà văn hóa nên giao cho công chức Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm; Chức danh Xây dựng - Dô thị - và Môi trường nên giao cho công chức Đại chính xây dựng; Tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ giao cho công chức Văn phòng - Thống kê vì các chức danh đó quá dài chuyên môn k liên quan với nhau nên k thể ghép thành 1 chức danh. Các chức danh còn lại như Nghị quyết lần này tôi thấy hoàn toàn hợp lý với công việc của xã, phường hiện nay. Tôi cũng đề nghị HDND tỉnh xem xét cho mức phụ cấp hiện nay của những người hoạt động không chuyên trách nên hỗ trợ thêm cho những người có bằng Đại học.
Ngày: 27/05/2020 11:52:35 AM Bởi: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Không có tiêu đề
Qua xem nội dung dự thảo đối với việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã bản thân tôi có một số góp ý như sau: Chức danh Văn hóa, thể dục, thể thao - Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa, còn mãng Công tác xã hội, bảo vệ Trẻ em nên giao về công chức văn hóa xã phụ trách mãng xã hội. Nên giảm chức danh Thủ quỹ-văn thư-lưu trữ. Thủ quỹ giao cho 1 công chức, hay bán chuyên trách kiêm nhiệm (vì hiện nay hầu hết các khoản chi đều qua chuyển khoản), còn Văn thư lưu trữ nên giao cho Công chức Văn phòng- thống kê, vì: theo Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 Công chức Văn phòng - thống kế là người trực tiếp thực hiện văn thư – lưu trữ. Hơn nữa, nhiệm vụ Văn thư hiện nay đã sử dụng phần mềm eoffice nên việc xử lý văn bản rất nhanh gọn, ít nhân sao văn bản nên không mất nhiều thời gian như trước đây. Cần tăng định mức phụ cấp hàng tháng cho Người hoạt động KCT ở xã, vì với mức hiện nay phụ cấp đối với họ còn quá thấp, mà nhu cầu đời sống thì ngày càng tăng và hỗ trợ thêm 50% đối với người có bằng đại học để khuyến khích các CB có tâm huyết với địa phương. Rất mong HDND xem xét tăng mức phụ cấp đối với các chức danh KCT để an tâm công tác
Ngày: 26/05/2020 09:26:29 AM Bởi: Nguyễn Thị Lệ Chi
Không có tiêu đề
Theo dự thảo lần này em xin góp ý như sau: Đối với chức danh văn thư, thủ quỷ....em nghĩ không cần thiết, vì thủ quỷ có thể giao cho 1 CC kiêm nhiệm, văn thư- lưu trữ giao luôn cho văn phòng. vì trước giờ họ cũng đã thực hiện việc này. chức danh - Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, bảo vệ Trẻ em - Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa nên tách ra riêng văn hóa- thể dục tt đài truyền thanh, quản lý NVH. còn công tác xã hội, bảo vệ trẻ em nên chuyển qua cho VHXH.chức danh - Xây dựng, đô thị, môi trường,Giao lại cho CC địa chính xây dựng còn thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp Khuyến nông - Thú y cơ sở nên để lại 1 cán bộ KCT quản lý. em cũng mong HDND xem xét tăng mức phụ cấp đối với các chức danh KCT khối nhà nước, vì so với công việc thì mức phụ cấp quá thấp, và hỗ trợ thêm 50% đối với người có bằng đại học để khuyến khích các CB có tâm huyết với địa phương.
Ngày: 26/05/2020 08:49:03 AM Bởi: nguyễn Thị Kiều Hoa
Không có tiêu đề
Theo tôi dự thảo lần này tôi thống nhất kính mong các cấp quan tâm đến mức phụ cấp cua cán bộ kct có bằng đại học ạ
Ngày: 21/05/2020 12:15:02 AM Bởi: Nguyễn thị Điệp
Gop y
Kính mong các cấp quan tâm xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ kct. Theo như dư thảo là quá thấp so với bây giờ. Xin cảm ơn ạ
Ngày: 20/05/2020 08:59:53 PM Bởi: Phạm văn hùng
Gop y dư thao
Rất mong HĐND tỉnh quan tâm đến các cán bộ không chuyên trách có bằng đại học được hỗ trợ thêm. Hiện nay cán bộ kct đều cố gắng học Lên đại học để phục vụ cho xã nha. Thứ hai nên tăng thêm phụ cấp cho can bộ kct, nếu mức như dự thảo thì thấp hơn phụ cấp như bây giờ, không đủ trang trai cuộc sống ạ.
Ngày: 20/05/2020 08:55:06 PM Bởi: Nguyễn Thanh Tâm
Gop y dư thao
Tôi thống nhất theo dự thảo đề ra, xin góp ý về phần phụ cấp của cán bộ không chuyên trách quá thấp so với bây giờ. Kính mong các cấp quan tâm đến các con bộ kct
Ngày: 20/05/2020 08:39:24 PM Bởi: Đỗ Văn thanh
Không có tiêu đề
Qua xem nội dung dự thảo đối với việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã bản thân tôi có một số góp ý như sau: 1. Chức danh Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc giao thông, thủy lợi, khuyến nông - thú y cơ sở. Nên bố trí 02 chức danh, đó là: 01 chức danh Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc giao thông, thủy lợi và 01 Chức danh Khuyến nông – Thú y cơ sở. Chức danh Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc giao thông, thủy lợi, khuyến nông - thú y cơ sở hỗ trợ cho Công chức Địa chính – Xây dựng (vì hiện nay nhiệm vụ của Công chức địa chính – xây dựng ngày càng nhiều, nhiều việc rất phức tạp…) ; Chức danh Khuyến nông – thú y cơ sở (Chức danh này cần phải bố trí 01 người có chuyên môn). 2. Nên giảm chức danh Thủ quỹ-văn thư-lưu trữ. Thủ quỹ giao cho 1 công chức nào đó kiêm nhiệm (vì hiện nay hầu hết các khoản chi đều qua chuyển khoản), còn Văn thư lưu trữ nên giao cho Công chức Văn phòng- thống kê, vì: theo Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 Công chức Văn phòng - thống kế là người trực tiếp thực hiện văn thư – lưu trữ. Hơn nữa, nhiệm vụ Văn thư hiện nay đã sử dụng phần mềm eoffice nên việc xử lý văn bản rất nhanh gọn, ít nhân sao văn bản nên không mất nhiều thời gian như trước đây. 3. Cần tăng định mức phụ cấp hàng tháng cho Người hoạt động KCT ở xã, vì với mức hiện nay phụ cấp đối với họ còn quá thấp, mà nhu cầu đời sống thì ngày càng tăng.
Ngày: 19/05/2020 08:39:33 AM Bởi: Bùi Thị Nguyệt
Không có tiêu đề
1. Việc thay đổi tên gọi chức danh ở khối chính quyền cần quy định rõ ràng chức danh cụ thể. Theo tôi : chức danh - Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, bảo vệ Trẻ em - Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa nên để lại là Đài truyền thanh vì họ bật, mở đài ngoài giờ hành chính cùng với việc kiểm tra các cụm loa giao cho công chức thì kham không hết thời gian, những công việc còn lại có thể giao cho VHXH. Chức danh: - Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở nên để lại Khuyến nông – Thú y vì Thú y mới có chuyên môn tiêm phòng gia súc, gia cầm , những công việc còn lại có thể giao Địa chính - XD; 2. Ngoài định mức phụ cấp hàng tháng quy định cho người hoạt động KCT ở cấp xã, sao không khoán kinh phí hoạt động cho họ. 3. Cần tăng định mức phụ cấp hàng tháng cho Người hoạt động KCT ở xã, vì với mức hiện nay phụ cấp đối với họ còn quá thấp, mà nhu cầu đời sống thì ngày càng tăng nếu tiếp tục giảm nữa thiết nghĩ thiệt thòi cho họ nhiều.
Ngày: 18/05/2020 03:06:13 PM Bởi: Hồ Thị Xuân
góp ý kiến cán bộ bán chuyên trách
Theo như dự thảo và tờ trình lần này bản thân tôi góp ý như sau: Theo như dự thảo thì số lượng cán bộ bán chuyên trách giảm và công việc sẽ tăng lên cho cán bộ bán chuyên trách ở khối Nhà nước và Khối Đảng. Chính vì thế theo như dự thảo thì mức phụ cấp thấp hơn mức phụ cấp hiện hưởng. Mong HĐND, UBND nên xem xét lại mức hổ trợ cho cán bộ sao cho đáp ứng được cuộc sống để tiếp tục công việc. Hầu hết cán bộ bán chuyên trách làm lâu năm rất nhiều, họ quyết phục vụ cho nhân dân, phấn đấu tham gia học tập để đủ tiêu chuẩn mà NHà nước đưa ra, dù phụ cấp ít nhưng cũng không ngần ngại học tập. Vì thế nên xem xét hổ trợ thêm 50% bằng đại học như dự thảo Nghị định 34/2019 để khuyến khích tình thần đi học.
Ngày: 18/05/2020 09:52:11 AM Bởi: Nguyễn thị hợp viễn
góp ý kiến cán bộ bán chuyên trách
kính mong Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh lại mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn lên 1,5 và hưởng 50% bằng đại học để xứng đáng, vì dù lương trước đây rất thấp nhưng vì phấn đấu nên họ đã bỏ ra 1 số tiền khong nhỏ để học đại học đáp ứng nhu cầu hiện tại mà nay học xong về phục vụ cho địa phương nhưng mức phụ cấp quá thấp không đủ trang trải cho bản thân thì làm sao lo được cho gia đình. Vì thế nếu mức phụ cấp như thế này từ xã đến thôn sẽ không còn người cán bộ nào tham gia công việc.
Ngày: 18/05/2020 09:44:33 AM Bởi: nguyễn thị hoa
góp ý dự thảo
Qua xem nội dung dự thảo tờ trình đối với việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã bản thân tôi có một số góp ý như sau: 1. Việc bố trí chức chức vụ dài, nhưng chỉ có một người nhưng chưa quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho họ, có thể họ làm việc này nhưng không làm việc khác, do đó cần quy định chức danh ngắn, quy định chức năng nhiệm vụ cho họ rõ ràng để họ có cơ sở thực hiện nhiệm vụ. 2. Một số chức vụ không cần thiết giao cho công chức xã đảm nhiệm luôn ví dụ văn thư giao cho văn phòng thống kê. Văn phòng Đảng ủy giao cho văn phòng thống kê. 3. Chức danh Công an viên thường trực không cần thiết nên bỏ chức danh này. Vì hiện nay lực lượng công an chính quy làm trưởng Công an xã và 01 phó công an là đủ, cần xem xét công an viên ở thôn. 4. Đối với cán bộ không chuyên trách là nguồn của cán bộ xã do đó cần có chính sách hỗ trợ cho họ khi có bằng cao đẳng, đại học.
Ngày: 14/05/2020 03:50:58 PM Bởi: Bùi Tấn Luân
Không có tiêu đề
Rất mong HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tham mưu của tỉnh quan tâm đến đội ngũ kế thừa cấp xã, phường là những cán bộ không chuyên trách (một số đ/c tham gia cống hiến cho địa phương, tổ chức rất lâu năm); Với mức phụ cấp hiện tại là quá thấp (dẫu biết rằng theo quy định TT BTC),rất mong tỉnh nhà xem xét cho cơ chế hỗ trợ thêm để đội ngũ KCT phần nào ổn định kinh tế, an tâm công tác, cống hiến cho địa phương. Thiết nghĩ với hệ số hiện tại: 1,25, 1,3 một số anh chị lớn tuổi, có gia đình không đủ để trang trải cuộc sống hiện tại. Kính mong nhận được sự quan tâm! Chân thành cảm ơn quý cấp./.
Ngày: 14/05/2020 10:24:24 AM Bởi: Nguyễn Tấn Trọng
Không có tiêu đề
mong hoi dong nhan dan tinh dieu chinh muc phu cap va huong che do bang dai hoc cho can bo ban chuyen trach, vi da giam ban chuyen trach khoi luong cong viec nhieu
Ngày: 13/05/2020 03:45:14 PM Bởi: Trần Thị Mỹ Triều
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi