Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 5/5/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/6/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi