Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 19/5/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/6/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Quy chế quy định việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi