Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 6/4/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 6/5/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi