Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định số 14/2014/QĐ/UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/2/2018 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Dự thảo về việc Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 4/2/2018 Sở Tài chính
Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 26/1/2018 Sở Nội vụ
Ban hành Đề án “Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” 24/1/2018 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 18/1/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng 13/1/2018 Sở Nội vụ
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 10/1/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/1/2018 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét dư thừa để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/12/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/12/2017 Sở Xây dựng
Về việc lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 8/12/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/12/2017 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh 28/11/2017 Sở Tài chính
Nghị quyết dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025” 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 25/11/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2017 Sở Nội vụ
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 24/11/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/11/2017 Thanh tra tỉnh
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi 11/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi