Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/11/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/11/2016 Sở Công thương
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/11/2016 Sở Công thương
Dự thảo Quy chế Phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/11/2016 Sở Công thương
Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 6/11/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (lần 2) 6/11/2016 Sở Y tế
Về việc thông qua cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 6/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 4/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quy định trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2016 Công an tỉnh
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/10/2016 Sở Tài chính
Đề án về xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 30/10/2016 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh
Góp ý đề ánQuản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý đề án Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 29/10/2016 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý Dự thảo Đề án “Đổi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020” 27/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức quản lý, công bố hoạt động của bãi đổ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/10/2016 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi