Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2018 Văn phòng UBND tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/7/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh" 7/7/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 22/6/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 21/6/2018 Sở Xây dựng
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20/6/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Dự thảo Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh 16/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 2 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 9/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo quyết định ban hành quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/6/2018 Sở Khoa học và Công nghệ
Quy định về Quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 8/6/2018 UBND Thành phố Quảng Ngãi
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 2/6/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp NSĐP năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 1/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/6/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý Nghị quyết Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2020 27/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh
Về việc đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 26/5/2018 UBND huyện Sơn Hà
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi