Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 7/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Ban hành quy định chi tiết, cách thức thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/8/2017 Sở Tài chính
Ban hành Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với việc tổ chức dịch vụ đám tiệc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/8/2017 Sở Y tế
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy định khoảng cách và địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua đèo núi cao; qua sông, suối,...(không có cầu); qua vùng sạt lở đất, đá, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ k 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 26/8/2017 Sở Y tế
Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Bãi bỏ Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài 24/8/2017 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/8/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác quản lý qua địa bàn tỉnh 23/8/2017 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý dự thảo quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ 19/8/2017 Sở Công thương
Lấy ý kiến dự thảo Quy định tổ chức, quản lý và phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong phạm vi hạn chế trên địa bàn huyện Lý Sơn. 13/8/2017 Sở Giao thông Vận tải
lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 12/8/2017 BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 4/8/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/7/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi