Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) 4/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 2/6/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện chính sách xã hội cho đối lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chính sách chọn cử Bác sĩ đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài 1/6/2017 Sở Y tế
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng ngãi 27/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/5/2017 Sở Nội vụ
Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Tài chính
Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã 17/5/2017 Sở Tài chính
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu chứng tích Sơn Mỹ 17/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định ban hành Quy định thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/5/2017 Sở Ngoại vụ
Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. 13/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến góp ý bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh 10/5/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch, tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 7/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Đề án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 7/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý hồ sơ ban hành Nghị quyết Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 5/5/2017 Sở Công thương
Nghị quyết thông qua đề án phát triển văn hóa con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững 5/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi