Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/5/2019 Sở Giao thông Vận tải
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 5/5/2019 Sở Y tế
Về việc xây dựng Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019. 25/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). 19/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý thuộc tỉnh Quảng Ngãi 18/4/2019 Sở Giao thông Vận tải
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/4/2019 Sở Công thương
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 5/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Đề án thành lập Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 3/4/2019 Sở Nội vụ
Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. 30/3/2019 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. 30/3/2019 Sở Công thương
Về việc phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2019 Sở Giao thông Vận tải
Nghị quyết về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2019 UBND huyện Lý Sơn
Góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 24/3/2019 Liên minh Hợp tác xã
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh 23/3/2019 Công an tỉnh
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/3/2019 Sở Tài chính
Dự thảo "Nghị quyết quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 14/3/2019 Sở Tài chính
Đề án Sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/2/2019 Sở Nội vụ
Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức 28/2/2019 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi