Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động 23/3/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định "Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020. 12/3/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QUY ĐỊNH Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi(Kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 11/3/2017 Sở Công thương
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2017 Sở Công thương
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 25/2/2017 Sở Y tế
Về việc Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2021. 24/2/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24/2/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và việc quản lý sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/2/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
V/v góp ý Dự thảo Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh 22/2/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi