Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động 16/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
NGHỊ QUYẾT Qui định mức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
NGHỊ QUYẾT Qui định mức thu phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
NGHỊ QUYẾT Qui định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
NGHỊ QUYẾT Qui định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2017 Sở Xây dựng
Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trinh MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 11/2/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi 10/2/2017 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý dự thảo Nghị Quyết quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm và Quỹ cho vay hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định sửa đổi bổ sung một số Điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 13/20015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 5/2/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/2/2017 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị Quyết hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 4/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Quy định về tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập của tỉnh Quảng Ngãi 3/2/2017 Sở Nội vụ
Về chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang học đại học chính quy công lập và học cao học, nghiên cứu sinh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 3/2/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chính sách chọn cử Bác sĩ giỏi đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài 2/2/2017 Sở Y tế
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/1/2017 Sở Tư pháp
Góp ý dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. 19/1/2017 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/1/2017 Sở Nội vụ
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/1/2017 Sở Tư pháp
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi