Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi 6/1/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 4/1/2017 Cục thuế tỉnh
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 30/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Tờ trình, Phương án, Quyết định về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 29/12/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Nghị quyết và Đề án về Quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé xổ số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 23/12/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 11/12/2016 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 8/12/2016 Sở Giao thông Vận tải
Lấy ý kiến Điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi. 4/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (lần 2) 1/12/2016 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (lần 3) 1/12/2016 Sở Y tế
Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động 30/11/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị Quyết hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 30/11/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 26/11/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh
Góp ý dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh 25/11/2016 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi 24/11/2016 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Báo cáo điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020, lập KH SDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi. 23/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường
DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI 17/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 – 2021. 17/11/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc đặt tên các tuyến đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 13/11/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi