Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Về việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ ngư dân huyên Lý Sơn bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn 19/10/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025 16/10/2018 Liên minh Hợp tác xã
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Dự thảo Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh 28/9/2018 Sở Tư pháp
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/9/2018 Sở Y tế
Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/9/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 16/9/2018 UBND huyện Nghĩa Hành
Góp ý dự thảo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/9/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 12/9/2018 Sở Ngoại vụ
Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 6/9/2018 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/8/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị quyết Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 30/8/2018 Ban Dân tộc tỉnh
Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2018 Sở Nội vụ
Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/8/2018 Văn phòng UBND tỉnh
Tờ trình đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, dự thảo quyết định Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/8/2018 Công an tỉnh
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/8/2018 Sở Xây dựng
Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ các nghệ nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/8/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/7/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi