Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/2/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/2/2023 Sở Tài chính
Góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/2/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v góp ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 12/2/2023 UBND Thành phố Quảng Ngãi
góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/2/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 3/2/2023 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi