Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh 3/4/2024 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý dự thảo đề cương Nghị quyết HĐND tỉnh 31/3/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2024 Sở Tư pháp
đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa 28/3/2024 UBND huyện Tư Nghĩa
Dự thảo Nghị Quyết, dự thảo Quyết định bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 24/3/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết quy định chính sách Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em độ tuổi nhà trẻ (trẻ em dưới 3 tuổi) vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 24/3/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết Về việc sửa đổi Điều 3 của Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/3/2024 Sở Tài chính
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/3/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiên ma túy và hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy bị quản lý trong thời gian thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/3/2024 Công an tỉnh
Lấy ý kiến Nhân dân hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ 6/3/2024 UBND huyện Đức Phổ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi
Chung nhan Tin Nhiem Mang