Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). 19/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý thuộc tỉnh Quảng Ngãi 18/4/2019 Sở Giao thông Vận tải
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/4/2019 Sở Công thương
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 5/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Đề án thành lập Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 3/4/2019 Sở Nội vụ
Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. 30/3/2019 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. 30/3/2019 Sở Công thương
Về việc phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2019 Sở Giao thông Vận tải
Nghị quyết về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 29/3/2019 UBND huyện Lý Sơn
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi