Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Về đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao 13/6/2019 Công an tỉnh
Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/6/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/6/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Chi cục thuộc các sở, ngành 2/6/2019 Sở Nội vụ
Về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vể hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 1/6/2019 Ban Dân tộc tỉnh
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/5/2019 Sở Nội vụ
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/5/2019 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi