Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/10/2022 Sở Giao thông Vận tải
Nghị quyết HĐND tỉnh về nội dung chi và mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (lần 2) 23/10/2022 Sở Nội vụ
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định: Bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng ngãi 23/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 21/10/2022 Sở Tài chính
V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/10/2022 Văn phòng UBND tỉnh
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/10/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ngãi lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia 13/10/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/10/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/9/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi