Dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 22/5/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/6/2017
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan gửi kết quả tham gia về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu)  trong ngày 30/5/2017

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi