Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, dự thảo quyết định Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Tờ trình đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, dự thảo quyết định Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 20/7/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/8/2018
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

Các đơn vị gửi kết quả tham gia cho Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) đồng thời gửi qua địa chỉ Email: pc.caqung@gmail.com trước ngày 10/8/2018

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi