Dự thảo Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 21/2/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/3/2019
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, gửi kết quả về Công án tỉnh qua Phòng Tham mưu hoặc  Email: bcd138quangngai@gmail.com trước ngày 28/02/2019.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi