Dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hôc trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hôc trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 16/4/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/5/2021
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

Kính đề nghị các đơn vị có liên quan tham gia góp ý dự thảo đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để Công an tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh theo quy định. Kết quả gửi về Công an tỉnh ̣trong ngày 22/4/2021; gửi file văn bản qua địa chỉ email: pc.caqung@gmail.com

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi