Dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Ngày đăng dự thảo: 20/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/6/2021
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Công văn số 77/HĐND-PC, ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh trân trọng gửi đến quý cơ quan Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Văn bản tham gia góp ý gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trong ngày 15/6/2021; đồng thời gửi file văn bản qua địa chỉ mail: Congtacphongchaypc07.caqng@gmail.com

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi