Dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 11/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/7/2021
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

 Văn bản tham gia góp ý gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trong ngày 15/6/2021, đồng thời gửi file văn bản qua địa chỉ email: pc.caqung@gmail.com

 

1- Tờ trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2 - Dự thảo Nghị quyết

3 - Phụ lục dự toán kinh phí

4 - Phục lục giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan và các tài liệu liên quan

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi