Dự thảo Dự thảo ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 18/5/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/6/2022
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi