Dự thảo Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyển thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyển thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 13/6/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/7/2022
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh
Tài liệu đính kèm

GỞI Ý KIẾN GÓP Ý
Họ và tên:(*)
Thư điện tử:(*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đơn vị công tác:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:(*)
Đính kèm tệp:(*)
Mã số xác thực:(*)
(Các nội dung có dấu (*) là không được để trống)

Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi