Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 5/1/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/2/2017
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

 Công an tỉnh trân trọng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở: Tài chính, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nội dung dự thảo Nghị quyết.

Kính đề nghị các quý cơ quan tham gia góp ý nội dung dự thảo để Công an tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Uywr ban nhân dân tỉnh theo quy định. Văn bản tham gia góp ý gửi vè Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 20/01/2017; đồng thời gởi file văn bản qua địa chỉ email: trkien_qn@yahoo.com, để tập hợp, hoàn chỉnh.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi