Dự thảo Dự thảo Quyết định thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 21/12/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/1/2022
Đơn vị chủ trì: Cục thuế tỉnh

Quyết định này quy định thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh odanh và Đăng ký thuế, tạm nghỉ kinh doanh, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi