Dự thảo Lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Đức Phổ
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Đức Phổ
Ngày đăng dự thảo: 31/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/6/2021
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Đức Phổ
Xem dự thảo tại địa chỉ Trang thông tin điện tử thị xã Đức Phổ https://ducpho.quangngai.gov.vn/web/thi-xa-duc-pho/lay-y-kien-du-thao-vb
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi