Dự thảo Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày đăng dự thảo: 9/2/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/3/2018
Đơn vị chủ trì: Liên minh Hợp tác xã
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi