Dự thảo Góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 9/4/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 9/5/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung và mức chi xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ cho việc xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi