Dự thảo góp ý dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: góp ý dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 5/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định này quy định việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi