Dự thảo Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 10/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 9/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi