Dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
Ngày đăng dự thảo: 18/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/7/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi