Dự thảo Đề án, Nghị quyết về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Đề án, Nghị quyết về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 27/5/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/6/2019
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn

 Dự thảo góp ý: Đề án, Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 Đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến để dự thảo được hoàn chỉnh hơn.
 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi