Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Thay thế Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Thay thế Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 20/10/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/11/2020
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi