Dự thảo Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2030
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2030
Ngày đăng dự thảo: 10/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/7/2021
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn

Đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý:

1. Hồ sơ góp ý:

- Dự thảo chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Sơn;

- Dự thảo danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Sơn;

- Dự thảo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Sơn.

2. Hình thức góp ý: 

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử http://gopyduthao.quangngai.gov.vn http:www.lyson.quangngai.gov.vn hoặc gửi bản gửi trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Sơn theo địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Sơn (Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn).

3. Thời hạn góp ý: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

 

 

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Vị trí sân bay quốc tế Lý Sơn
Cách làm sân bay quốc tế theo vị trí trình Chính phủ bị giải tỏa đền bù lớn quá và phải làm ra biển có độ sâu 30 đến 40m, ảnh hưởng đến Âu neo đậu, cản trở giao thông… Tôi xin Góp ý cho sân bay 30 năm sau theo hình vẽ khoác họa đính kèm: Đường băng 3,2km chuẩn quốc tế, làm trên gò cạn ra Giót, ko cản trở Gt, ko mất nhiều quỹ đất, ko gần núi nguy hiểm, ko đền bù cho gần 700 nhà Dan và 9 cơ so đình chùa nhà thờ dinh mieu, ko làm mất trường đua thuyền An Hải, ko làm ảnh hưởng Hang câu, được thêm cái Âu neo đậu tàu lớn ở khu vực múc sâu….đã chưa!!! Cách làm: Xd 2 kè chắn sóng như hình vẽ, múc sâu đất bên trái (phía Tây sb)cho vào 2 kè làm đường băng, phần múc đất làm Âu neo đậu tàu lớn, đất thiếu chuyển từ Dung Quất ra(vì dung quât cần nơi đổ đất để làm dự án). Đừng đầu tư cùng 1 lúc, nên chia ra 3 giai đoạn, làm từ trong ra ngoài. 5 năm đầu làm 1,7km gần bờ cho cấp sb cấp 3C, Gđ 2 tiếp tục nối ra 1km nữa cho sb cấp 4C và cuối cùng 1km nữa cho sb cấp cao hơn. 15 năm sau là có sản phẩm OK!
Ngày: 22/06/2021 09:18:49 PM Bởi: Huỳnh văn Long
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi