Dự thảo V/v Tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: V/v Tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 2/2/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/3/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương

 Tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi