Dự thảo Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Ngày đăng dự thảo: 2/4/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 2/5/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi