Dự thảo Lấy ý kiến Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Lấy ý kiến Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 15/7/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/8/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi