Dự thảo Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương
Ngày đăng dự thảo: 13/1/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/2/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương
Tài liệu đính kèm

GỞI Ý KIẾN GÓP Ý
Họ và tên:(*)
Thư điện tử:(*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đơn vị công tác:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:(*)
Đính kèm tệp:(*)
Mã số xác thực:(*)
(Các nội dung có dấu (*) là không được để trống)

Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi