Dự thảo Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương
Ngày đăng dự thảo: 13/1/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/2/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi