Dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 16/2/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/3/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi