Dự thảo Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy định khoảng cách và địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua đèo núi cao; qua sông, suối,...(không có cầu); qua vùng sạt lở đất, đá, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ k
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy định khoảng cách và địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua đèo núi cao; qua sông, suối,...(không có cầu); qua vùng sạt lở đất, đá, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ k
Ngày đăng dự thảo: 28/7/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/8/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân  tham gia góp ý Dự thảo quyết định sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi