Dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng dự thảo: 28/7/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/8/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo quyết định Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi