Dự thảo Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 18/11/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định quy định về quản lý dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi