Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 11/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/1/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi