Dự thảo Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non; giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non; giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 9/9/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 9/10/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non; giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi